Utbildning

Skräddarsytt ledarskapsprogram för ditt företag

Ledarskapsprogram 2023

(Exempel på upplägg)

Kontakta CoachEffect för mer information gällande de olika modulerna i ledarskapsprogrammet.

Alltid på ledarskapsprogrammet:

 • Skräddarsytt efter företagets mål, behov och målgrupp.
 • Senaste inom ledarskap, teamutveckling, coaching och förändringsledning.
 • Valfritt antal moduler (allt från helt program till enstaka workshops).
 • Utbildningsledare / workshophållare med erfarenhet av att hålla utbildningar för företag och verksamheter runt om i Sverige.
 • Några referenskunder: MeritMind, WSP, BALL Corporation, Tyréns, ENERCON, Volvo, Skövde Kommun.

Coachande Ledarskap - utbildningsprogram

Utbildningen fokuserar på kunskap och förståelse av det coachande ledarskapet. Deltagarna stärker sig i det coachande ledarskapet genom aktiv träning för att sedan själv kunna agera enligt det coachande förhållningssättet gentemot sina medarbetare och kunder. Utbildningen vänder sig både till chefer och icke chefer.
Utbildning skräddarsys enligt ditt företags önskemål och kan varieras utifrån 2,5 dagar till 10 dagar. Utbildningen sker i olika
block med fokus på träning mellan blocken.

Coachande ledarskap innehåller bland annat:

 • Grunderna i det coachande ledarskapet och coachande samtal
 • Modeller för coaching (GROW-modellen, 7-stegsmodellen)
 • Coachkompetenserna – 8 kärnkompetenser
 • Aktiv träning
 • Diplomering

Effektivt självledarskap - utbildningsprogram

Nästa kursstart: kontakta CoachEffect för information om nästa kursstart och ort.

Kontakta oss direkt!

Personal som ges möjlighet till ökat självledarskap, självkännedom, framtidsfokus och optimering av sina resurser presterar bättre. Därför bör en strategi för ökat självledarskap och ökad SQ vara lika självklar som en affärsstrategi. Vinsten för proaktiva företag är minskade personalomkostnader och välmående personal.

CoachEffect hjälper din personal att öka sitt självledarskap och produktivitet. Resultatet av kursprogrammet bidrar till att deltagarna använder sina resurser, sin förmåga att prestera och öka sin egen motivation. CoachEffect hjälper deltagarna att hitta sina drivkrafter och att definiera sina önskade resultat, så att de får ut mer av sin inneboende potential. Resultatet blir att de mår och presterar bättre.

Kursprogrammet passar dem som har ambition att utveckla både yrkesmässigt och sin personliga utveckling.

CoachEffect kursprogram består av:

4 heldagar och 4 halvdagar (alternativt enligt skräddarsytt upplägg)

Individuellt möte innan kursens start för att tillsammans sätta upp mål och delmål

6-20 deltagare per kurs

Stöd, coaching & träning mellan avsnitten

Avstämningsmöte efter avslutat kursprogram

Deltagarna får möjlighet att praktisera de kunskaper och verktyg de lär sig mellan avsnitten, då kursprogrammet pågår över en längre period.

Exempel på vad avsnitten innehåller:

 • Öka självledarskap och ansvar, vilket leder till ökat inflytande över ditt liv.
 • Påverkansmodellen och det egna inflytandet. 
 • Growth mindset vs Fixed mindset.
 • Coacha dig själv till ökad motivation och engagemang.
 • Tankar, skapar känslor, som påverkar handling och resultat.
 • Arbetar smartare genom att göra rätt saker, prioritera och ta tid för reflektion och helikopterperspektiv.
 • Målsättning: lär dig sätta upp såväl kortsiktiga som långsiktiga mål.

 

Mindfulness: Träna dig att leva i nuet – undvik onödig stress & distraktion

Deltagarna får möjlighet att praktisera de kunskaper och verktyg de lär sig mellan avsnitten då kursprogrammet pågår över en tioveckorsperiod.

Till dig som individ:

Med ökat självledarskap, engagemang och tydligt värde skapas en högre medvetenhet som ger dig ett helikopterperspektiv.

 • Ett perspektiv som bidrar till att du kan stressa mindre och istället möjliggöra kraft och fokus för att leda dig själv
  mot starka resultat.
 • Det i sin tur skapar värde för både dig själv och bolaget
 • Tid för reflektion – vilket är en förutsättning för utveckling
 • Bättre livsbalans och känsla av ett mer harmoniskt liv
 • Livspusslet blir mer balanserat. Ökad produktivitet och hållbarhet för dig som person
 • Du får med dig verktyg och tips på hur du använder din potential på bästa sätt genom att arbeta smartare och mer
  hållbart enligt SQ. 

 

CoachEffects kursprogram ger dig verktygen så att du kan fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga dina visioner såväl privat som yrkesmässigt.

Kontakta oss för mer information