Press

Media – pressklipp

Events

Press release för boken Arbeta mindre -Lev mer! Så utvecklar du din själsliga intelligens, SQ.
9 mars 2022. Författare: Catharina Sjögren Froborg. Utgiven av Ekerlids Förlag.

Erfarna & kompetenta kandidater till bolagsstyrelser och advisory boards.
Catharina Sjögren Froborg är en av kandidaterna på listan. Handelskammarens 100-lista. För ökad kompetens i Sydsveriges bolagsstyrelser.

Tillväxtdagen – ett forum för Sveriges Tillväxtledare
CoachEffect deltog vid tillväxtseminariet som uppmärksammar Sveriges snabbväxande företag, såväl lokalt som på riksplan. Tillväxtlistan presenterar 68 företag i Sverige som vuxit med ett genomsnitt på lägst 25 % varje år de senaste 6 åren.
Pressbilder från Tillväxtdagen: Tillväxtlistan – pressbilder