Ledarskapscoaching

Coaching

Ledarskapsutveckling leder till medvetet ledarskap, motiverad personal, ökat engagemang och starkare resultat. Individuell ledarskapscoaching hjälper dig att skapa verktyg för att arbeta målfokuserat, se möjligheter och utvecklas. Coaching handlar om dina framtida möjligheter och drivkrafter.

Vem använder en coach och vad är fördelarna?

Du som inser fördelen med att använda ännu större del av din kapacitet – som individ och som ledare inom din organisation. Coaching används av dig som är beredd att investera för att utvecklas.

Fördelarna med coaching:

  • Målfokuserat
  • Utvecklar självledarskap & ledarskap
  • Utvecklar & stärker ditt teamledarskap
  • Stark personlig utveckling
  • Skapar utrymme för reflektion
  • Stimulerar till nya tankar
  • Betonar möjligheter

Nå dina mål

Ledarskapscoaching är ett framgångsrikt koncept för att du som chef ska vara effektiv, utveckla ditt team och arbeta proaktivt både med löpande utmaningar och din kontinuerliga utveckling som ledare.

Ledarskapscoaching är idag en självklar del av chefens verktygslåda för att vara en god coachande ledare. Trendforskning visar att medarbetare söker sig till företag med chefer som är ”Enablers” och inte ”Doers”.

En chef som arbetar som en ”Enabler” möjliggör och coachar sin personal till utveckling och framgång. Med självledarskap, motivation, engagemang och eget driv som resultat.

Undersökningar visar att ROI (return on investment) för coaching ligger på i snitt 7 gånger investeringen.

Kontakta oss för mer information