Om CoachEffect

Företaget är grundat av Catharina Sjögren Froborg, som är civilekonom med examen från Lunds Universitet och ICF certifierad ledarskapscoach på högsta MCC nivå*. Catharina har 15 års erfarenhet från näringslivet och olika branscher (telecom-, DM-, reklambyrå-, läkemedels branschen samt detaljhandeln). Hon har arbetat på ledande nivå med personalansvar och medverkan i ledningsgrupp.

*MCC Master Certified Coach, vilket är den högsta nivån internationellt inom professionell coaching. Det finns endast 19 st coacher i Sverige på denna nivå. För företag och klient innebär det en hög nivå och kvalitet av leverans.

Idag arbetar Coacheffect AB med:
Grupp & team coaching
Individuell coaching
Ledningsgruppsarbete
Workshop/Föreläsning
Utbildning

Ett urval av kunder: Volvo, Tetra Pak, ICA, Hemköpskedjan, Getinge, Civilekonomerna, AWA m fl.

ICF medlem
ICF är världens största branschorganisation för professionella coacher.
Catharina Sjögren Froborg är ICF certifierad ledarskapscoach på MCC nivå och medlem i ICF, vilket ger dig som företag/klient trygghet i att du anlitat en professionell coach.

Metodik & Certifieringar
DISC Extended (personprofil, beteende & kommunikation).
Team Coaching (TCI International. Mätbar metodik som bidrar till att skapa och bibehålla högpresterande team och organisationer).
Styrelseakademin –  Rätt fokus i styrelsearbetet. Certifierad för styrelseuppdrag.
Master Certified Coach – högsta nivån för professionella coacher. Certifierad av internationella ICF.

Affärsidé
CoachEffect hjälper dig som företag att skapa effektivitet och lönsamhet genom personal som utvecklas, motiveras och når uppsatta mål. Att genom coaching få varje individ att se sina möjligheter och drivkrafter. Coaching skapar vinst både för företaget och för individen, genom ett resultatorienterat arbete.

Undersökningar visar att ROI (return on investment) för coaching ligger på i snitt 6 gånger pengarna.

Vision
Att ge individer de verktyg som är nödvändiga för att de skall kunna fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga sina visioner såväl privat som yrkesmässigt.

Mål
CoachEffects mål är att hjälpa företag att skapa långsiktiga vinster i personalhanteringen. Att få varje individ att arbeta målfokuserat, utvecklas i sitt ledarskap, se möjligheter, stimuleras till nya tankar och att få utrymme för reflektion.

Budskap
Om ditt företag värderar effektiv personal som presterar väl, borde en strategi för deras personliga utveckling vara lika självklar som en affärsstrategi.

CoachEffects grundare
Företaget är grundat av Catharina Sjögren Froborg. Hon är civilekonom och ledarskapscoach med 15 års erfarenhet från näringslivet. Catharina har chefserfarenhet, erfarenhet av ledningsgrupp och är ICF-certifierad coach på Master Certified Coach (MCC)-nivå. Det finns endast 19 coacher i Sverige på denna nivå. För ditt företag eller dig som klient innebär det en hög nivå och kvalitet av ledarskapscoaching. Det leder i sin tur till starka resultat och hög måluppfyllelse.

ICF 2022