Coaching - personlig utveckling

Coaching för personlig utveckling

Står du inför nya utmaningar, vägval och förändringar?

Individuell coaching utvecklar dig både som person och yrkesmässigt. Med ökad självkännedom blir du mer medveten om din omvärld och alla relationer. Vilket leder till ökad personlig utveckling som motiverar och din SQ ökar. Du påverkar ditt liv och ökar ditt självledarskap.

  • Lyckoforskning visar att 10 % av lyckokänslan är kopplad till omständigheter som yrke, ekonomi, partner och hälsa.
    50 % av vår lyckokvot sitter i våra gener. Resterande 40 % kan vi påverka själv genom våra tankar och handlingar.

 

  • Med ökad själslig intelligens (SQ) blir det lättare att leva upp till din potential för ett bättre och mer tillfredsställande liv. När du känner att du kan påverka hur du lever ditt liv, får du mer energi.
Individuell coaching handlar om dina framtida möjligheter och drivkrafter.

Du uppnår resultat genom att du söker kunskaper och svar från dig själv med stöd från din coach. Din professionella coach hjälper dig att definiera målet och stötta dig i processen.

Coaching är ett kraftfullt verktyg som utgår från dina behov och uppsatta mål. Eftersom coachingen är resultatorienterad, sätts alltid ett väl definierat mål. Tillsammans med din coach bemästrar du hinder genom att finna din motivation och drivkraft för att nå målen.

Individuell coaching sker alltid under sekretess

Coaching brukar ske under minst tre månader för att det verkligen skall hinna hända saker i din personliga och arbetsmässiga utveckling.

Frekvensen av coachingsessioner under perioden kan variera, men ligger oftast på mellan 1-4 förbokade personliga/telefon möten per månad.

Kontinuerlig coaching påverkar din energi, motivation och personliga utveckling. Att ha någon att bolla sina tankar och idéer med ger styrka i vardagen. Därför väljer många att gå i coaching under flera år, men då med varierad intensitet.

”Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeprovocerande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.”

–  Citat från ICF:s etiska riktlinjer.

94%

Personlig utveckling påverkar verksamhetens resultat

Enligt undersökning av CHEF anser 94% av cheferna att deras inre växande är direkt kopplat till hur bra det går för företaget de arbetar på.

788%

ROI vid executive coaching

Visade Fortune 500’s studie. Produktivitet och medarbetares nöjdhet ökade, vilket i sin tur även hade en positiv påverkan av finansiella resultat, kvalitet & engagemang.

41% vs 9%

Bra chef vs hög lön

Resultatet vid undersökning om vad som är viktigast för yngre medarbetare. Detta är en stark anledning för alla chefer att kontinuerligt utveckla sitt ledarskap.

Kontakta oss för mer information