Coaching (Privat)

Livs- & karriärscoaching

Står du inför nya utmaningar, vägval och förändringar?

Coaching handlar om dina framtida möjligheter och drivkrafter.
Du uppnår resultat genom att du söker kunskaper och svar från dig själv med stöd från din coach. Din professionella coach hjälper dig att definiera målet och stötta dig i processen att nå dit.

Livs_Karriärscoaching.pdf

Coaching är ett kraftfullt verktyg som utgår från dina behov och uppsatta mål. Eftersom coachingen är resultatorienterad, sätts alltid ett väl definierat mål. Tillsammans med din coach bemästrar du hinder genom att finna din motivation och drivkraft för att nå målen.

För mer information om coaching och pris, kontakta Catharina Sjögren på 0704-444 152.

Coaching sker alltid under sekretess

Coaching brukar ske under minst tre månader för att det verkligen skall hinna hända saker i den personliga och arbetsmässiga utvecklingen.

Frekvensen av coachingsessioner under perioden kan variera, men ligger oftast på mellan 1-4 förbokade personliga/telefon möten per månad.

Kontinuerlig coaching och vägledning är bra. Att ha någon att bolla sina tankar och idéer med ger styrka i vardagen. Därför väljer många att att gå i livs- & karriärscoaching under flera år, men då med varierad intensitet.

”Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeprovocerande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.”    Citat från ICF:s etiska riktlinjer.