Utbildning

Coachande Ledarskap

Utbildningen fokuserar på kunskap och förståelse av det coachande ledarskapet. Deltagarna stärker sig i det coachande ledarskapet genom aktiv träning för att sedan själv skall kunna agera enligt det coachande förhållningssättet gentemot sina medarbetare och kunder. Utbildningen vänder sig både till chefer och icke chefer.

Utbildning skräddarsys enligt ditt företags önskemål och kan varieras utifrån 2,5 dagar till 6 dagar. Utbildningen sker i olika block med fokus på träning mellan blocken.

Coachande ledarskap innehåller bland annat:
-Grunderna i det coachande ledarskapet och det coachande förhållningssättet
-Coachkompetenseran – 11 kärnkompetenser
-Modeller för coaching (GROW-modellen, 7-stegsmodellen)
-Aktiv träning
-Diplomering

Kontakta Catharina Sjögren för mer information och ev referenser.

Effektivt Ledarskap

Nästa kursstart: kontakta CoachEffect för info om nästa kursstart och ort.

Personal som ges möjlighet till ökad självinsikt, framtidsfokusering och optimering av sina resurser presterar bättre. Därför bör en strategi för ökad hälsa vara lika självklar som en affärsstrategi. Vinsten för proaktiva företag är minskade personalomkostnader och välmående personal.

CoachEffect hjälper din personal att hjälpa sig själva och bidrar genom kursprogrammet till att deltagarna använder sina resurser, sin förmåga att prestera och öka sin egen entusiasm. CoachEffect hjälper deltagarna att hitta sina drivkrafter och att definiera sina önskade resultat, så att de får ut mer av sin inneboende potential. Resultatet blir att de mår och presterar bättre.

Kursprogrammet passar dem som har ambition att utvecklas både privat och i arbetet.

CoachEffect kursprogram består av:

 • 10 tillfällen á 2 timmar per avsnitt
 • 6-10 deltagare per kurs
 • Individuellt möte innan kursens start för att tillsammans sätta upp mål och delmål
 • Stöd mellan avsnitten
 • Avstämningsmöte efter avslutat kursprogram

  Exempel på vad avsnitten innehåller:

 • Målsättning: lär dig sätta upp såväl kortsiktiga som långsiktiga mål
 • Grundläggande behov: maximera din effektivitet
 • Öka din självinsikt, framtidsfokusering och optimera dina resurser för att prestera bättre
 • Skapa entusiasm och nå de resultat du sätter upp
 • Stärk din självkänsla
 • Hur du undviker duktighetsfällan
 • Träna dig att leva i nuet – undvik onödig stress

Deltagarna får möjlighet att praktisera de kunskaper och verktyg de lär sig mellan avsnitten då kursprogrammet pågår över en tioveckorsperiod.

Till dig som individ:

Känner du som individ igen dig i några av frågeställningarna nedan?
Då är det kursprogram som CoachEffect erbjuder något för dig!

 • Upplever du kraven på dig omöjliga att uppnå?
 • Gör prestationskraven dig energilös och ineffektiv?
 • Ställer omgivningen höga krav eller handlar det om dina krav på dig själv?
 • Presterar du för att känna värde/duga?
 • Karriär, barn, vänner, fritid, skilsmässa, utmattning, utbrändhet – hur får du ihop livspusslet?
 • Vill du få ihop allt och samtidigt känna harmoni, balans och att du mår bra?

CoachEffects kursprogram ger dig verktygen så att du kan fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga dina visioner såväl privat som yrkesmässigt.