Outplacement

Vid organisationsförändringar, uppsägningar och neddragningar behöver både medarbetaren och arbetsgivaren stöd för att företaget skall behålla effektivitet, målfokus och en positiv stämning.

CoachEffect_Outplacement.pdf

CoachEffect hjälper ert företag att utföra nödvändiga omstruktureringar smärtfritt genom att skräddarsy omställningsprogrammet efter era behov (antingen som ett individuellt program med enskild coaching eller som ett program för en grupp medarbetare inom ert företag).

Outplacement-programmets innehåll, upplägg och metodik följer en kvalitetssäkrad jobbcoachingsprocess:
Målsättning, framtidsplanering, utformning av CV, personligt brev, sökvägar, intervjuträning, arbetsmarknadsanalys, coaching vid intervjuer, utvärdering och uppföljning.

• Hjälp med att utforma ett säljande CV som ger bra förutsättningar för att söka nytt arbete
• Intervjuträning och feedback
• Tips på potentiella sökvägar via Internet, tidningar, digitala och sociala medier
• Uppdaterad information om rådande arbetsmarknad och konjunktur
• Stöd vid frågor gällande kontrakt, lön och kollektivavtal

Med CoachEffect som partner kan ert företag lägga fokus och energi på verksamheten, framtida mål och kvarvarande medarbetare. Medarbetaren som lämnar företaget, får professionell vägledning och stöd för att skapa sin framtidsplan, finna sina styrkor och planlägga vägen till ett nytt arbete.