Ledarskapscoaching

Ledarskapscoaching hjälper dig att skapa verktyg för att arbeta målfokuserat, se möjligheter och utvecklas yrkesmässigt. Coaching handlar om dina framtida möjligheter och drivkrafter.

Ledarskapscoaching CoachEffect.pdf

Vem använder en coach?

Du som inser fördelen med att använda ännu större del av din kapacitet – som individ och som ledare inom din organisation. coaching används av dig som är beredd att investera för att utvecklas.

Fördelar med coaching:

– Målfokuserat
– Utvecklas som ledare
– Skapar utrymme för reflektion
– Stimulerar till nya tankar
– Betonar möjligheter

Du uppnår resultat genom att du söker kunskap och svar från dig själv med stöd från din coach.
Din professionella coach hjälper dig att definiera ditt mål och stötta dig i processen att nå dit.

Coaching är ett kraftfullt verktyg som utgår från dina behov och uppsatta mål.
Tillsammans med din coach bemästrar du hinder genom att själv finna din motivation och drivkraft för att nå målet.

Undersökningar visar att ROI (return on investment) för coaching ligger på i snitt 6 gånger pengarna.