SQ – Bok

Nyutgiven bok 2022.
Arbeta mindre -Lev mer! Så utvecklar du din själsliga intelligens, SQ.

Beställ boken på AdlibrisBokus eller köp den i Akademibokhandelnstest fysiska butiker.

Kort beskrivning av boken:
Detta är en bok för dig som vill börja leva utifrån dina värderingar samt minska stress, problem och känslan av ”… är det så här livet ska vara?”.

Boken ger dig tio konkreta nycklar för att öka din själsliga intelligens, SQ. Nycklarna hjälper dig att komma bort från det omtalade ekorrhjulet och i stället få bättre balans. Du får insikter, reflektioner och övningar för att du ska kunna utnyttja din fulla potential i livet.

IQ står för det rationella, EQ står för dina känslor och SQ står för själslig intelligens och är kopplad till mänsklighetens behov av mening. SQ använder du för att utveckla din längtan och förmåga till mening, syfte och att leva enligt dina värderingar. När du lever enligt dina innersta värderingar, mår du bra och har bättre flow i livet.

Genom att dela med sig av både personliga och professionella erfarenheter visar mastercoachen och civilekonomen Catharina Sjögren Froborg hur du ska hinna leva, ha roligt och förstå meningen med livet. Boken bidrar till att du på ett intelligent och klokt vis kan bli bättre på att leda både dig själv och andra.

Anmäl dig gärna till min SQ app för fler övningar här
I boken finner du övningar för att utveckla och öka din SQ. I appen finner du ytterligare övningar för att fördjupa dig.